Gluma kao lek

Gluma, kao stub dramskih umetnosti, jedna je od retkih umetničkih grana koja je direktno primenjiva u gotovo svim sferama životnog delovanja.