delam

PARADOKS grupa

PARADOKS grupa je internacionalno udruženje kreativnih stvaralaca različitih oblasti, koje promoviše iskonske vrednosti i zdrave stilove života. Grupa je zvanično osnovana u Valjevu [Srbija], na Pokrov Presvete Bogorodice 14. oktobra 2004. godine rešenjem Ministarstva za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. Delujući u oblasti umetnosti, kulture, sporta, medija, ekologije, ljudskih prava […] – PARADOKS […]

Više