PARADOKS grupa

PARADOKS grupa je internacionalno udruženje kreativnih stvaralaca različitih oblasti, koje promoviše iskonske vrednosti i zdrave stilove života.

Grupa je zvanično osnovana u Valjevu [Srbija], na Pokrov Presvete Bogorodice 14. oktobra 2004. godine rešenjem Ministarstva za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.

Delujući u oblasti umetnosti, kulture, sporta, medija, ekologije, ljudskih prava […] – PARADOKS grupa se bavi produkcijom edukativnih radio i TV emisija; dokumentarnih, igranih i eksperimentalnih filmova; pozorišnih predstava; reklamnih i muzičkih spotova; audio, video, multimedija i VEB produkcijom; grafičkim i logo dizajnom […]

Kadri za Kadar

Grupa je osnovala Studio KADAR[24] koji pruža šansu svoj zainteresovanoj deci da budu stipendisti. Uvek se nagrađuje trud i lično angažovanje. Svako ima priliku da se izbori za besplatno pohađanje časova.

Svakoga meseca, najuspešniji polaznici mogu dobiti 100, 50 i 24% stipendije.

Najdarovitija deca koja uspešno polože audiciju, a nisu u mogućnosti da plate kotizaciju, postaju deo KADAR[24] tima.

Afirmisanje mladih i talentovanih ljudi, briga o prirodi, čoveku i životinjama, kao i promovisanje slobodne misli i delovanja – neki su od glavnih ciljeva Udruženja.

PDXG u Republici Srpskoj

Sledeći fenomen PARADOKS-a, Grupa teži originalnim, kreativnim, dobronamernim, hrabrim, humanim… IDEJA-ma.
Osnovana je srodna organizacija u Banjaluci [Republika Srpska, BiH], na Petrovdan 12. jula 2011. godine.